Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(aktualizacja 25.05.2018 w związku z wejściem w życie ustawy "RODO")

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych jest Agencja Handlowa "DŁUGOŁĘCCY" D.Długołęcka, J. Długołęcki Sp. J.

ul.Piotrkowska 276
90-361 Łódź
NIP: 729-02-03-694
REGON: 472951110

Sklep agd276.pl obsługiwany przez firmę Agencja Handlowa "DŁUGOŁĘCCY" D.Długołęcka, J. Długołęcki Sp. J. zwanym dalej agd276.pl .

Warunki dokonywania zakupów

agd276.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.agd276.pl

Oferta i realizacja zakupów

W każdej paczce z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon, lub na życzenie klienta faktura).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie agd276.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

Reklamacje i gwarancje

Konsument ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli agd276.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Zwroty

Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu.

Zamawiający odsyła towar na własny koszt.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: sklep@agd276.pl

Przyjmowanie zużytych sprzętów elektrycznych

W naszym sklepie przyjmujemy zużyty sprzęt elektryczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych.

1. Przedstawicielem administratora danych osobowych w agd276.pl jest Jerzy Długołęcki sklep@agd276.pl

2. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawy o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą
  • Adres dostawy – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
  • Nr telefonu – jest nam potrzebny w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie (w tym przypadku zaproponujemy inne korzystne rozwiązanie).
  • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.
  • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

5. Nie przechowujemy Twoich danych poufnych jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

6. W przypadku zamówień realizowanych na odległość Twoje dane zostaną również przekazane firmie transportowej.

7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony.

8. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych masz prawo wglądu, poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, przeniesienia oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, lub prześlij e – mail pod sklep@agd276.pl.

9. Masz prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/Pani zgody przed jej cofnięciem. 

10. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

11. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej 

Postanowienia końcowe

agd276.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@agd276.pl

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane agd276.pl. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firm obsługujących płatności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.